Dernek Nasıl Kurulur?


3,5 sene süren sosyal sorumluluk projeliğimize
dernek olarak devam etme kararını kolay alamadığımız gibi dernek kuruluşu da çok kolay olmadı. Peki dernek nasıl kurulur?

Dernek kurmak istiyorsanız öncelikle bir tüzük yazmanız gerekiyor.

 • Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
 • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
 • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
 • Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
 • Derneğin gelir kaynakları.
 • Derneğin iç denetim şekilleri.
 • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
 • Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.
 • m-Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.

İçerikte çok detaya girmemeniz daha mantıklı olabiliyor. Genel Kurul toplantısını 3 yılda bir yapmak, üye alım koşullarına referans ile alım yapmak gibi işinizi kolaylaştıracak öneriler de bulunabiliriz.

Tüzüğünüzü hazırladıktan sonra dernek kurulumu için gerekli olan belgeler:

1- Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu – ek-1
2- Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,
3- Dernek Merkezini göstereceğiniz, belge ve defteri saklayacağınız yerin ikametgah adresi, tapusu veya muvafakatnamesi vs.
4- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

Sonra Karaköyde bulunan Dernekler Müdürlüğü’ne gidiyorsunuz ve başvurunuzu yapıyorsunuz. Tüzüğünüz inceleniyor. Onaydan geçerse diğer belgeleriniz inceleniyor ve dernek kuruluyor. Ancak yapmanız gerekenler bitmiyor 🙂

Dernekler Müdürlüğü’ne gelmeden bir önceki sokakta bulunan kırtasiyeden dernek defterlerinizi ve kaşenizi almanız gerekiyor, yanınızda nakit bulundurmanızı tavsiye ederiz: Karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, işletme hesabı defteri.

Daha sonra seçmiş olduğunuz yönetim kurulu ile toplanarak karar defterine makbuzların alınması, derbis şifresinin alınması ve banka hesabı açılması kararını alıp herkesin imzası ile notere onaylatıyorsunuz. Karar_örnekleri
Kararın fotokopisi ve Derbis Şifresi Dilekçesi ile Dernekler Müdürlüğü’ne tekrar giderek işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. ŞİFRE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1)

Tüzükte belirttiğiniz genel kurul toplantısı tarihinde toplanarak derbis şifreniz ile internet üzerinden toplantı bildiriminizi ve beyannamenizi girmeyi unutmayın. Unutursanız derneğin kapatılma ihtimali yüksek. En iyi durumda ceza kesiliyor. Son olarak, dernek üye sayısını da ilk 6 ay içerisinde kurucu 7 kişi dışında 9 kişi daha alarak 5 asıl yönetim kuurlu, 5 yedek yönetim kurulu, 3 denetim kurulu + 3 yedek denetim kurulu toplam 16 kişiye çıkartıp üye girişlerini yapmanız gerekiyor. Şimdiden kolay gelsin 🙂

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir