1. Yarının Umutları Yarışması 2018

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yarına Umut Ol iş birliği ile yarışma Türkiye’deki tüm ilk ve ortaokullara duyurulmuştur.

Kategoriler:
1-Resim
2-Öykü
3- Şiir
4- Kısa Film
Başvuru 30.09.2018- 05.01.2018 tarihleri arasıdır. Öğrenciler bu tarihler arasında çalışmalarını okul müdürlüklerine teslim etmelidir.

Yarışmaya katılan çalışmalar toplanan jüri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar Şubat ayının başında duyurulacaktır.
Yarışmanın her kategori için şartnamesini aşağıda okuyabilirsiniz:

1- Resim Yarışması Katılım:
Yarışmanın konusu ‘’Hayallar Alemi’’ olup belirtilen tüm ilk ve ortaokullar yarışmaya katılabilecektir. Katılımlar aşağıdaki şekle göre yapılmalıdır:

 • Resim yarışmasına ilkokul öğrencileri 25x35cm ebadında eserle, Orta okul öğrencileri ise 50×35 ebadında eserle katılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir (kolaj çalışması hariç).
 • Bir yarışmacı, yarışmaya en fazla 1 eserle katılabilir.
 • Yarışmacıların tasarımlarını özgün çalışmalardan elde etmeleri gereklidir. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Eserler; çerçevesiz, paspartusuz olarak ve zarar görmeyecek şekilde; eserin arkasına yarışmacının adı-soyadı, yaşı, okul bilgisi, öğretmeninin adı-soyadı, öğretmen iletişim bilgisi ve okul adresi mutlaka yazılmalıdır.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu, derneğimiz öninceleme kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan resimlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir resimden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, resmin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarına Umut Ol Derneği, ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiğini tespit ettiklerinden, kazandıkları ödül, ünvan vb. kazanımları geri alma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya gönderilen resimlerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Yarına Umut Ol Derneği’ne ait olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır.

2- Öykü Yarışması Katılım:
Yarışmanın konusu ‘’Hayallar Âlemi’’ olup belirtilen tüm ilk ve ortaokullar yarışmaya katılabilecektir. Katılımlar aşağıdaki şekle göre yapılmalıdır.

 • Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 • Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • Öykü Türkçe dilinde yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.
 • Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 • Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, altı (6) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 • Öykü adı ve öyküyü yazan öğrencinin adı, öykünün başında belirtilmelidir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin arkasına öğrenci ad-soyad, yaş, okul bilgisi, öğretmenin adı-soyadı, öğretmen iletişim bilgisi ve okul adresi mutlaka yazılmalıdır.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu, Derneğimiz öninceleme kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarına Umut Ol Derneği, ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiğini tespit ettiklerinden, kazandıkları ödül, ünvan vb. kazanımları geri alma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Yarına Umut Ol Derneği’ne ait olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır.

3- Şiir Yarışması Katılım:
Yarışmanın konusu ‘’Hayallar Âlemi’’ olup belirtilen tüm ilk ve ortaokullar yarışmaya katılabilecektir. Katılımlar aşağıdaki şekle göre yapılmalıdır.

 • Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) şiirle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış şiirler yarışmaya kabul edilmez.
 • Metin, serbest şiir türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • ŞiirTürkçe dilinde yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.
 • Şiir A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 • Şiir uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, altı (6) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 • Şiir adı ve şiiri yazan öğrencinin adı, öykünün başında belirtilmelidir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin arkasına öğrenci ad-soyad, yaş, okul bilgisi, öğretmenin adı-soyadı, öğretmen iletişim bilgisi ve okul adresi mutlaka yazılmalıdır.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu, Derneğimiz öninceleme kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan şiirlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarına Umut Ol Derneği, ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiğini tespit ettiklerinden, kazandıkları ödül, ünvan vb. kazanımları geri alma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya gönderilen şiirlerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Yarına Umut Ol Derneği’ne ait olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır.

4- Kısa Film Yarışması Katılım:
Yarışmanın konusu ‘’Hayallar Âlemi’’ olup belirtilen tüm ilk ve ortaokullar yarışmaya katılabilecektir. Katılımlar aşağıdaki şekle göre yapılmalıdır.

 • Yarışmaya katılacak kısa filmin süresi en fazla 5 dakika ile sınırlıdır.
 • Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.
 • Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf makinesi, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.
 • Katılımcılar sadece 1 film ile yarışmaya katılabilirler.
 • Filme emek veren yönetmen, senarist, kurgucu, sesçi, ışıkçı, kameraman, set çalışanları aynı okulun öğrencileri olmalıdır. Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
 • Yarışma projesine ve katılım koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.
 • Jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir.
 • Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin Yarına Umut Ol Derneği tarafından uygun bulunması zorunludur.
 • Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Başvuruda bulunan öğrenciler, filmlerini öğretmenleri aracılığıyla en geç 12 Ocak 2019 gece yarısına kadaryarinaumutol@gmail.com adresine göndermiş olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan filmlerin yanında öğrenci ad-soyad, yaş, okul bilgisi, öğretmen adı-soyadı, öğretmen iletişim bilgisi ve okul adresi mutlaka ek bir dosya olarak mail adresine gönderilmelidir.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu, Derneğimiz öninceleme kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir filmden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, filmin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarına Umut Ol Derneği, ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiğini tespit ettiklerinden, kazandıkları ödül, ünvan vb. kazanımları geri alma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya gönderilen kısa filmlerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Yarına Umut Ol Derneği’ne ait olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme:
– Sadece şartnamedeki kriterlere uygunluk gösteren eserler değerlendirmeye alınacaktır.
– Değerlendirme, İlk ve Orta okul olmak üzere iki ayrı yaş grubunda ayrı olarak yapılacaktır.
– Yarışmaya başvuran eserler Yarına Umut Ol Derneği tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendirilecektir.

Ödüller:
Yarışmayı kazanan çocukların ödülleri, katılım sayısına ve eserlerin niteliğine göre daha sonra duyurulacaktır.

Herkese başarılar 🙂

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir